Fitte en gezonde organisatie

Voor gezonde medewerkers

Zieke werknemer

Voorkom ziekteverzuim

Fun bij bedrijfssport

Omdat het leuk is!

Doe de check

Krijg snel en betrouwbaar inzicht in de wensen van uw medewerkers voor het bedrijfssportprogramma!

Kies op maat

Bedrijfssport Utrecht werkt samen met een diversiteit aan Utrechtse sportaanbieders om u een passend programma te kunnen bieden.

Gezonde organisatie!

Vitaliteit zorgt voor meer energie en plezier in het werk; bedrijfssport draagt bij aan vitale medewerkers!

Praktijkcasus Capgemini “Bedrijfssport in Utrecht”

Tijdens het symposium Vitaal werken in Utrecht van donderdag 22 september sprak Annelies capgeminiHermens (Health Manager) over Capgemini & bedrijfssport.

“Voor een succesvolle dienstverlening zijn wij afhankelijk van medewerkers die bereid zijn en in staat zijn hun kennis en energie in dienst te stellen van het bedrijf ten behoeve van onze klanten. De cruciale rol van onze medewerkers betekent dat we zuinig willen en moeten zijn op onze medewerkers en streven naar optimale individuele ontplooiing. Daarbij is van belang dat medewerkers gezond en vitaal zijn. Dit stimuleren wij onder andere door het aanbieden van een uitgebreid bedrijfssportprogramma sinds 2013”. Lees meer…

 

Breng medewerkers duurzaam in beweging met de ESF-Subsidie

Vraag nu subsidie aan voor bedrijfssport! Het Agentschap Sociale Zaken en Foto 2 challenge fietsen
Werkgelegenheid heeft voor de 2e keer 13 miljoen euro vrijgemaakt voor projecten om werknemers gezonder en langer aan het werk te houden. Door de (nog steeds) stijgende pensioenleeftijd en de vergrijzende beroepsbevolking, is duurzame inzetbaarheid van werknemers een urgent thema. Steeds meer bedrijven treffen maatregelen om medewerkers langer en fit aan het werk te houden. Lees meer…

 

Symposium vitaal werken Utrecht 22/09

Bedrijfssport vechtsportDoe nu mee aan het symposium Vitaal werken in Utrecht! Utrecht is een echte werkstad: met ruim 240.000 banen is de werkgelegenheid in de stad vrijwel gelijk aan de potentiële beroepsbevolking. Voor het Utrechtse bedrijfsleven en instellingen zijn fitte medewerkers erg belangrijk. Voldoende sport en beweging speelt een grote rol om fit te worden en te blijven. Een sportende medewerker is productiever en kan beter omgaan met stress. Lees meer…